Trở thành một Người mẫu 
Em Oi


Chúng tôi đang tìm kiếm
những gương mặt tươi mới
cho số tiếp theo của chúng tôi!
Người đó có thể là bạn!
Tìm Hiểu Thêm

Hâu Trường


Xem video này từ
buổi chụp hình đầu tiên của chúng tôi
với Ella Vo
Xem Bây Giờ

Số #1


Mandy Nguyen, Ngoc Khanh,
Nykky Do, Le Quyen,
và Ella Vo
Đọc Thêm